Формули для обчислень

В аналізаторах фірми MRU за допомогою вмонтованого мікропроцесора провадиться неперервний аналіз результатів вимірювань та проводять додаткові обчислення параметрів горіння палива.

CO2, лямбда, втрати, ККД, точка роси

Загальні пояснення

O2 max 21,0 % - вміст кисню у повітрі прийнятий в Німеччині
O2 max 20,9 % - вміст кисню у повітрі прийнятий в інших країнах
O2 виміряне значення кисню в процентах
O2bez відносне значення O2 в процентах (залежить від палива)
CO2max
V AG min, tr об’єм димових газів сухих і без кисню (залежить від палива)
H n, u нормована теплота згорання палива (залежить від палива)

Verluste – втрати

TAbgas – Тгазів

TLuft – Тповітря

(Teмпература в °C, A1 та B коефіцієнти палива)

ККД = Втрати - 100%


Точка роси (згідно DIN 4705, частина 1, сторінка 17)

дета

tP : температура точки роси в °C H2O : вміст пари води в %

pD : парціальний тиск пари fW : вміст вологи в паливі

pL : зовнішній тиск повітря CO2 : вміст диоксиду вуглецю в %


При нормальному тиску (1013 mbar) точка роси обчислюється так:

CO-перерахунки з CO [ppm]

1. СО- нерозбавлене

2. CO відносне до залишку кисню

3. СО мг/м3

4. CO мг/м3 відносне до залишку кисню

5. СО мг/кВт/год

6. СО мг/МДж

NO-перерахунки з NO [ppm]

1. NО-нерозбавлене

2. NO відносне до залишку кисню

3. NО мг/м3

4. CO мг/м3 відносне до залишку кисню

5. NО мг/кВт/год

6. NО мг/МДж

7. NО для 14% CO2

NOx-перерахунки з NO [ppm] (відповідно і з NO2[ppm])

1. якщо нема сенсора NO2

2. якщо є сенсор NO2

3. NOx - нерозбавлене

4. відносне до залишку кисню

Якщо NOx дано в мг, необхідно врахувати, що все NO в атмосфері приводиться до NO2/ Коефіцієнт перерахунку ppm -> mg є коефіцієнтом для NO2

Типи палива та їх параметри, прийняті в Німеччині

Fmg=>kWh = VAG min, tr / Hu, n